Klik di sini!

Jom Berhoye-hoye!

Saturday, January 14, 2012

Surah al-Ikhlas


Maksud:

Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Katakanlah (ya Muhammad) Allah itu Esa. Allah tempat meminta (pertolongan). Tidak beranak dan tidak diperanakkan. Dan tiada sekutu pun bagiNya.


Sebab-sebab turunnya surah al-Ikhals:

Sebahagian riwayat menerangkan: Sebab turunnya surah al-Ikhlas iaitu: Ketika Rasulullah s.a.w. sedang dalam perpindahan dari Mekah ke Madinah, Rasulullah melihat jauh di belakang seseorang yang sedang mengejar beliau dengan kenderaan berkuda.
Di saat itu dating Jibril kepada Rasulullah lalu berkata: “Hai Muhammad! Suragah mengejarmu dari belakang dan hendak membunuh engkau. Tetapi Tuhan telah memerintahkan kepada bumi agar taat padamu.”
Tidak lama kemudian sampailah Suragah kepada Rasulullah. Dia segera menerjang Rasulullah dengan pedang terhunus. Tetapi dengan takdir Tuhan, Suragah beserta kudanya terperosok ke dalam bumi hingga tak berdaya apa-apa lagi.
Rasulullah menoleh ke belakang dan Suragah berkata: “Tolonglah aku hai Muhammad! Aku tidak akan berbuat sesuatu kepada engkau!”
Kemudian Rasulullah menarik Suragah dan kudanya dari dalam bumi. Suragahpun selamat dan ia berkata: “Terangkanlah padaku hai Muhammad tentang Tuhanmu yang mempunyai kekuatan yang besar ini. Adakah ia terdiri dari emas atau perak?”
Rasulullah menundukkan kepalanya, terhening sebentar, kemudian turunlah Jibril dan berkata: “Hai Muhammad! Qul hua Allahu ahad!” sampai nada akhir ayat.

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...